Usługi dla biznesu to najszybciej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki, która na dużą skalę wykorzystuje w swojej działalności narzędzia pozwalające na automatyzację procesów biznesowych. Pozwala to obniżać koszty i podnosić jakość świadczonych usług.

W dyskusji na temat wykorzystywania „maszyn”/narzędzi informatycznych i ich wpływu na zatrudnienie coraz częściej pojawiają się głosy, które wskazują, że demonizowanie automatyzacji i straszenie masowym bezrobociem jest dużym uproszczeniem i nadużyciem.

Faktem jest, że postępująca automatyzacja na zawsze już zmieniła naturę procesów biznesowych i środowisko, w jakim wykonujemy swoją pracę. Skoro zatem zaakceptowaliśmy fakt, że technologia na stałe zagościła w naszym życiu zawodowym, pora spojrzeć na nią z perspektywy szans rozwoju dla firmy i pracowników.

Symbioza człowieka i algorytmu jest możliwa i konieczna w nowych warunkach realizowania procesów biznesowych. Już dziś algorytmy zastępują i automatyzują proste czynności wykonywane do tej pory przez człowieka: powtarzalne, odtwórcze i monotonne, niewiele wnoszące do procesu biznesowego.

Przykład? Wydruk korespondencji seryjnej, masowa wysyłka wiadomości e-mail lub SMS. To wszystko to konieczne lecz czasochłonne czynności, które chętnie odstąpiliśmy maszynom. Dlaczego zatem nie pójść o krok dalej i nie wykorzystać potencjału narzędzi informatycznych do cyfryzacji toku pracy lub wsparcia mechanizmu podejmowania decyzji?

Sektor usług dla biznesu dostarcza wielu przykładów współistnienia technologii i człowieka, korzystnych dla firm i zespołów pracowników. Firma Accenture Operations Poland zrealizowała projekt automatyzacji, który pozwolił zwiększyć produktywność zespołu o 30% i skrócić czas realizacji zadań o 60%. To wymierne korzyści dla firmy. Projekt ten przyniósł firmie statuetkę ABSL Diamonds Awards 2017, przyznawaną przez ABSL Poland, zrzeszającą prawie 200 firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce.

Czas na przykład z naszego firmowego podwórka – aplikacja do zarządzania należnościami Finansea. Aplikacja Finansea to narzędzie, które pozwala zaprojektować własną procedurę windykacyjną, przydzielić pracownikom uprawnienia i zadania, monitorować przebieg pracy i poziom należności. Automatyzacja prostych lecz czasochłonnych czynności, takich jak wysyłka pism, powiadomień e-mail lub sms, sprawia, że komunikacja z klientem jest szybka i skuteczna.

Aplikacja Finansea daje pewność, że płatność za każdą fakturę jest monitorowana. Na podstawie historii monitoringu można tworzyć profile klientów i dostosowywać do nich procedury windykacyjne.

Każdy z wymienionych elementów to narzędzie w rękach managerów i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie należnościami. Narzędzie, które organizuje i usprawnia codzienne czynności związane z obsługą płatności.

A czynnik ludzki? W działaniach związanych z windykacją/obsługą klienta jest wręcz kluczowy. Algorytm może pilnować przebiegu procesu obsługi klienta lub windykacji lecz finalnie to umiejętności interpersonalne pracowników decydują o tym, czy współpraca z klientem/dłużnikiem przebiega pomyślnie.

Zamiast zatem obarczać pracowników czasochłonnymi i odtwórczymi czynnościami, które może wykonać automat, warto pozwolić im na wykonywanie czynności przynoszących wymierne korzyści dla firmy – pracować z klientami.