Za nami kilka miesięcy nowej pandemicznej rzeczywistości. Wymuszona izolacja pokazała, jak ważne są elastyczne, sprawdzone narzędzia informatyczne i skuteczne zarządzanie należnościami, również w trybie pracy zdalnej. W kolejnych miesiącach monitoring i windykacja należności odegrają kluczową rolę w utrzymaniu płynności finansowej firm i zadecydują o ich być albo nie być.

Dlaczego?

Ponieważ obecnie ponad 60% firm doświadcza opóźnień w płatnościach ze strony swoich kontrahentów, a prawie 20% firm nie posiada żadnych rezerw finansowych. Ich przetrwanie zależy wyłącznie od terminowego spływu należności i dobrej woli kontrahentów.

Badanie przeprowadzone przez ICAN Research pokazuje, jak polskie firmy radzą sobie z kryzysem wywołanym pandemią. Wśród najpopularniejszych działań optymalizacyjnych firm znalazły się:

 • 72% ograniczenie kosztów,
 • 67% optymalizacja struktury finansowej,
 • 67% podniesienie efektywności działania,
 • 56% redukcja zatrudnienia,
 • 53% kontrola procesów biznesowych,
 • 48% redukcja zadłużenia i zobowiązań.

Z perspektywy zarządzania procesowego przytoczone działania firm należy odbierać z optymizmem, widzimy tu bowiem silną koncentrację na optymalizacji, poprawie efektywności i kontroli procesów biznesowych.

Gorzej z redukcją kosztów i zatrudnienia.

Małe i średnie firmy, chcąc ratować swoją płynność finansową, mogą popaść w pułapkę cięcia kosztów i rezygnacji z inwestycji. W dłuższej perspektywie istnieje ryzyko zahamowania rozwoju firmy i utraty pozycji rynkowej.

Podobnie z redukcją zatrudnienia.

Firmy często już mają za sobą optymalizację zatrudnienia i zakres obowiązków pracowników jest mocno wyśrubowany. W takich firmach zwolnienia jako sposób na szukanie oszczędności może mieć bardzo negatywne skutki.

Weźmy przykład działu monitoringu i windykacji należności.

Ponowna odbudowa kadr odpowiedzialnych za zarządzanie należnościami będzie procesem kosztownym, długotrwałym i bardzo angażującym. Osoby odpowiedzialne za terminowy spływ należności to wykwalifikowani pracownicy, wartość ich pracy jest trudna do przecenienia. To właśnie od ich kompetencji i doświadczenia zależeć będzie w najbliższych miesiącach sytuacja finansowa firmy.

Jak zadbać o płynność finansową firmy?

Skupić się na skutecznym zarządzaniu należnościami. Dać pracownikom odpowiednie narzędzia, dzięki którym zyskają pełną kontrolę nad procesem i podniosą efektywność monitoringu i windykacji. To natomiast zapewni firmie środki na bieżące regulowanie własnych zobowiązań i dalszy rozwój.

Monitoring i windykacja należności to – szczególnie teraz – ogromne pole dla wprowadzenia innowacji: wdrożenie podejścia procesowego, reorganizacja istniejącego procesu windykacyjnego, automatyzacja prostych lecz czasochłonnych czynności, zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych, cyfryzacja procesu i przejście na pracę zdalną – to tylko niektóre możliwości dostępne dla firm.

Teraz jest czas na to, by na nowo określić model biznesowy i operacyjny firmy i wzmocnić w nim rolę zarządzania należnościami. Nowy model działania powinien być cyfrowy, elastyczny i podatny na szybkie zmiany. Tego wymaga biznes naznaczony kryzysem pandemicznym.

Jak system do zarządzania należnościami wspiera monitoring i windykację w zwiększaniu efektywności ich działań?

 • zapewnia stały dostęp do aktualnych danych o stanie należności,
 • daje możliwość tworzenia i modyfikacji procesów windykacyjnych,
 • umożliwia kontrolę i zarządzanie przepływem pracy,
 • pozwala na automatyzację zadań: wysyłka e-maili, sms-ów, wydruk korespondencji seryjnej,
 • gromadzi pełną historię kontaktów z dłużnikiem,
 • daje możliwość integracji z systemami zewnętrznymi: KRD, EPU,
 • pozwala generować raporty finansowe i biznesowe,
 • zawiera moduł odsetkowy,
 • umożliwia pracę zdalną.

Chcesz usprawnić swoje działania z obszaru monitoringu i windykacji?

Szukasz dobrego programu do zarządzania należnościami?

Skontaktuj się z nami.

Nasz analityk biznesowy jest do Twojej dyspozycji.

Napisz: info@bensarisoftware.pl

Zadzwoń: +48 530 755 228