Niemal 60% polskich firm przyznaje, że nie ma opracowanego scenariusza działań na wypadek opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów. Ostatnie wyniki badań pokazują natomiast, że opóźnienia są duże, a będą jeszcze większe, ponieważ co piąta polska firma nie ma żadnych rezerw finansowych. Kwestia ich przetrwania na rynku zależy wyłącznie od dyscypliny płatniczej kontrahentów i ich dobrej woli. Jak pokazują badania przeprowadzone przez IMAS International, wygląda na to, że czas dobrej woli się skończył:

  • 27% firm przyznaje, że nie płaci swoim kontrahentom, mimo że ma na to środki,
  • 47% firm doświadcza opóźnień w płatnościach ze strony swoich kontrahentów, którzy jako powód opóźnienia podają właśnie pandemię koronawirusa.

Blokując spłatę należności firmy finansują własną działalność i próbują zabezpieczyć się na czas pandemii. To natomiast będzie prowadziło do postępującego lawinowo zjawiska zatorów płatniczych.

Spójrzmy na cykl życia należności: firma wystawia fakturę z odroczonym terminem zapłaty, czas płynie, zbliża się termin uregulowania należności, kontrahent milczy, termin mija, cisza.

Jak wyglądają działania polskich firm w takiej sytuacji?

– 6% firm podejmuje działania natychmiast po upływie terminu płatności,

– 34,8% po tygodniu,

– 24,4% po miesiącu,

– prawie 10% firm deklaruje, że nic nie robi i czeka na wpłatę.

Dodajmy, że są to dane sprzed pandemii, która uderzyła w wiele branż opartych na odroczonym terminie płatności. Najbliższe tygodnie pokażą, jak widmo kryzysu i niewypłacalności wpłynie na zachowania polskich przedsiębiorców w zakresie zarządzania należnościami. Przytoczone dane pokazują, że do tej pory przedsiębiorcy nie chcieli lub nie potrafili upominać się o zapłatę.

Tymczasem pierwszą zasadą zarządzania należnościami jest to, że im starsza należność, tym trudniej ją odzyskać i tym większe generuje koszty. A to w obliczu postępującego kryzysu i niepewności oznacza, że każdy dzień zwłoki w odzyskiwaniu należności zwiększa ryzyko utraty płynności finansowej.

Płynność finansowa to zdolność przedsiębiorstwa do regulowania własnych zobowiązań i finansowania bieżących działań operacyjnych.

Jak zatem zadbać o płynność finansową w czasie kryzysu?

Istnieje szereg działań, które umożliwiają firmom prowadzenie aktywnej polityki finansowej w zakresie zarządzania należnościami i utrzymania płynności.

Wśród działań prewencyjnych, stosowanych jeszcze przed powstaniem należności możemy wymienić:

  • właściwie opracowana polityka kredytowa firmy,
  • korzystanie z baz informacji gospodarczej,
  • monitoring płatności.

Im lepiej opracowana polityka kredytowa firmy, im dokładniejsze procedury weryfikacji kontrahentów, tym łatwiej ograniczyć ryzyko finansowe.

Kolejne działania dotyczą już procesu windykacji:

  • monitoring należności przeterminowanych,
  • windykacja polubowna,
  • windykacja sądowa,
  • postępowanie egzekucyjne.

Windykacja należności, oprócz tego, że kosztowna, jest również czasochłonna, działania prewencyjne i windykacja polubowna pozwalają firmie utrzymać płynność finansową bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z dochodzeniem należności na drodze sądowej lub egzekucyjnej. Tym bardziej warto zadbać o jakość działań podejmowanych na wczesnych etapach zarządzania należnościami.

Warto zaznaczyć, że pasywna postawa firmy wobec opóźnień w spłacie należności niesie ryzyko trwałego rozluźnienia dyscypliny płatniczej i utrwali kontrahentów w przekonaniu, że nieterminowe regulowanie płatności to powszechne i akceptowane zjawisko.

Jak zatem utrzymać płynność finansową?

Wdrożyć system do zarządzania należnościami, który pozwoli zautomatyzować działania i usprawnić proces windykacyjny. W dobie przymusowej izolacji i przechodzenia na pracę zdalną możliwość prowadzenia działań windykacyjnych z dowolnego miejsca: domu, biura, z poziomu przeglądarki internetowej to duże ułatwienie.

 

Chcesz usprawnić swoje działania z obszaru monitoringu i windykacji?

Szukasz dobrego programu do zarządzania należnościami?

Skontaktuj się z nami.

Nasz analityk biznesowy jest do Twojej dyspozycji.

Napisz: info@bensarisoftware.pl

Zadzwoń: +48 530 755 228