Jaka jest zależność między wykorzystaniem nowoczesnych technologii a dynamiką przychodów małych i średnich firm? Co należy zrobić, by zwiększyć ich dostęp do rynku nowoczesnych narzędzi IT? Eksperci firmy Boston Consulting Group wraz z polskim oddziałem firmy Microsoft przeprowadzili w kwietniu 2014 r. badania na temat nowoczesnych technologii i ich wpływu na rozwój małych i średnich firm.

Raport z badania pokazał, że firmy inwestujące w IT rosną szybciej i tworzą więcej miejsc pracy:

  • przychody firm, które wykorzystują nowoczesne rozwiązania IT, rosły w tempie 26,6% rocznie (w latach 2011-2013), zatrudnienie wzrosło o 8%,
  • w firmach, które nie inwestowały w nowoczesne rozwiązania IT dynamika przychodów nie przekraczała 6%, zatrudnienie w latach 2011-2013 zmalało o 1%.

Na podstawie wyników raportu powstały rekomendacje, które wskazują kierunki rozwoju dla małych i średnich firm, które chcą w większym stopniu zaangażować się w wykorzystywanie nowoczesnych technologii IT.

Najważniejszy postulat to rozwój kultury innowacyjności wśród przedsiębiorców. Bez świadomości potrzeby zmian i przekonania o ich konieczności żadna firma nie otworzy się na nowoczesne narzędzia. Kolejny postulat dotyczył budowania kompetencji technologicznych wśród przedsiębiorców, szukania wiedzy i sposobu na jej implementację w firmie.

Nowoczesne technologie informatyczne wymagają wysokiej jakości infrastruktury przesyłowej, która zapewni małym i średnim firmom dostęp do rozwiązań chmurowych, takich jak aplikacja do zarządzania należnościami Finansea. Rozwój takiej infrastruktury również znalazł się wśród postulatów zawartych w raporcie. Sam dostęp do nowoczesnych technologii nie wystarczy, konieczne są również zmiany otoczenia prawnego, które zagwarantują bezpieczeństwo i ochronę danych przeniesionych do chmury.

Największym wyzwaniem dla małych i średnich firm na drodze technologicznego rozwoju są potrzeby informacyjne, dotyczące rozwiązań chmurowych i zmiana ich nastawienia. Potrzebują odwagi, by wyjść poza strefę „analogowego” komfortu i otworzyć się na cyfrowy świat, szczególnie ten dostępny w chmurze. Według raportu firmy analitycznej IDC w 2014 r. rynek usług w chmurze wzrósł blisko 7 razy szybciej niż rynek tradycyjnych usług IT.