Dziś jest Międzynarodowy Dzień Mediacji, którego obchody w Polsce rozszerzone są na Tydzień Mediacji. Od 12 do 17 października na terenie całego kraju odbywają się spotkania, konferencje oraz seminaria poświęcone zagadnieniu mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów, w tym również gospodarczych, które dzięki mediacji mają szansę zakończyć się w warunkach umożliwiających dalszą współpracę i utrzymanie dobrych relacji biznesowych. Jednym z celów tych działań jest możliwość spotkania z mediatorem i uzyskania informacji, co zrobić, żeby skorzystać z mediacji, jak przebiega postępowanie mediacyjne i jakie przynosi korzyści. Dyżury mediatorów organizowane są w sądach, prokuraturach, komisariatach policji, siedzibach organizacji pozarządowych czy placówkach oświatowych.

Tegoroczne obchody przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji” i opierają się głównie na propagowaniu inicjatyw lokalnych, włączaniu lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji i sędziów (w postaci konferencji, prelekcji, symulacji mediacji, pikników rodzinnych, debat, seminariów, dyżurów mediatorów etc.). Takie formy promocji mediacji mają szansę dotrzeć do jak najszerszego grona osób.

Do włączania się we wspólne działania na rzecz promocji mediacji co roku zapraszane są jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości (sądy powszechne, Prokuratura Generalna, Komenda Główna Policji, Centralny Zarząd Służby Więziennej) oraz inne podmioty przestrzeni wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele samorządów prawniczych (Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowa Rada Komornicza) oraz środowiska organizacji zrzeszających mediatorów.
Więcej informacji na temat mediacji i polubownych metod rozwiązywania sporów na stronach internetowych: www.caim.gov.pl oraz www.mediacjegospodarcze.gov.pl