Dziś kilka słów o tym, że Polacy to naród, który wstydzi się upominać o swoje pieniądze. Oto dowód: w grudniu 2013 r. firma Saf S.A. przeprowadziła badanie „Polscy przedsiębiorcy o zapobieganiu długom”, które dotyczyło monitoringu faktur jeszcze przed terminem płatności oraz na etapie wczesnego przeterminowania. Z badań wynika, że 81% firm nie prowadzi żadnych działań mających zapewnić terminową zapłatę za faktury.

Co jest przyczyną takiej postawy? Według 30% ankietowanych upominanie się o zapłatę jest niestosowne, 26% twierdzi, że nie prowadzi monitoringu z obawy przed utratą klientów. Jedynie 19% firm stosuje działania monitorujące terminowy spływ należności. Z jakich narzędzi korzystają najczęściej?

  • 34% rozmowa telefoniczna,
  • 22% e-mail,
  • 20% pieczęć prewencyjna,
  • 18% pisemny monit,
  • 6% SMS.

Wśród odpowiedzi firm na pytanie, dlaczego nie stosują monitoringu pojawiały się głosy, że wynika to z dużej liczby faktur i braku osoby, która mogłaby się zająć pilnowaniem terminowości wśród klientów. Jaki z tego wniosek? Po pierwsze taki, że nie mają opracowanej strategii zarządzania należnościami, po drugie, brakuje im narzędzi do zarządzania procesem monitoringu. Nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalają zapanować nad każdym etapem monitoringu należności. Elektroniczny obieg dokumentów, integracja z systemem księgowo-finansowym, jasna procedura postępowania i wbudowane narzędzia do generowania pism i wysyłki masowej – takie narzędzia sprawiają, że nawet jedna osoba może zarządzać procesem monitoringu należności.