Do tej pory dużo uwagi poświęcaliśmy przyczynom problemów z płynnością finansową firm, dziś skupimy się na ich skutkach. Płynność finansowa to zdolność firmy do terminowego regulowania własnych bieżących zobowiązań wobec dostawców, pracowników i państwa. I właśnie terminowość płatności jest kluczem do budowania relacji z otoczeniem biznesowym, jak i pracownikami. Pozytywny wizerunek i pozycja marki na rynku zależy również od tego, w jaki sposób firma wywiązuje się z własnych zobowiązań.

Negatywne skutki opóźnień w płatnościach można podzielić na ekonomiczne, społeczne i wizerunkowe. Ekonomiczne skutki opóźnień w płatnościach to przede wszystkim narażenie własnych dostawców na problemy z płynnością finansową i wciągnięcie ich w łańcuch zadłużenia i zatorów płatniczych. Firma, która nie jest w stanie terminowo regulować zobowiązań handlowych traci wiarygodność finansową wśród kontrahentów, którzy chcąc zabezpieczyć swoje interesy blokują lub ograniczają dostawy, zmieniają warunki handlowe na bardziej restrykcyjne, ograniczają wysokość kredytu kupieckiego, lub całkowicie zrywają współpracę z nierzetelnym kontrahentem. Opóźnienia w płatnościach odbijają się również negatywnie na możliwości rozwoju firmy, inwestycjach i stanie zatrudnienia.

Społeczne skutki opóźnień w płatnościach dotyczą pracowników, którzy ze względu na brak płynności finansowej firmy nie dostają na czas wynagrodzeń, premii i tracą przywileje pracownicze. Nie bez znaczenia jest również pogarszająca się atmosfera w pracy związana z niepewnością zatrudnienia.

Wizerunkowe skutki zaległości w płatnościach odbijają się na renomie firmy, jej pozycji na rynku jako kontrahenta, jak i pracodawcy. Informacja o zadłużeniu może trafić do biur informacji gospodarczej oraz na ogólnodostępne giełdy długów. Straty wizerunkowe są szczególnie dotkliwe, ponieważ odbudowa renomy firmy wymaga czasu i wiąże się z dużymi nakładami na działania z obszaru PR i CSR.