Jednym z elementów strategii zarządzania należnościami może być faktoring. Jego mechanizm polega na wykupie nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług. Wykup połączony jest z innymi usługami, takimi jak finansowanie, egzekwowanie należności, czy przejmowanie ryzyka wypłacalności odbiorców.

Oferta dodatkowych usług i elastyczne wymogi formalne powodują, że faktoring jest alternatywą dla tradycyjnych form finansowania, szczególnie dla mniejszych firm, dla których często jest to jedyne dostępne źródło kapitału obrotowego.

Jakie korzyści odnoszą firmy korzystające z faktoringu? Przede wszystkim zyskują natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu mogą spłacać swoje zobowiązania, zabezpieczyć płynność finansową i minimalizować ryzyko problemów z odzyskaniem należności.

Polski rynek faktoringu jest dynamiczny i zajmuje mocną pozycję w Europie, która pod względem wartości obrotów stanowi światowe centrum faktoringu. Według danych International Factors Group obroty polskiego faktoringu w 2013 r. w wysokości ok. 31,6 mld euro dały mu 8 miejsce w UE pod względem relacji do PKB (8,42% PKB).

Obecnie w Polsce funkcjonuje około 40 podmiotów świadczących usługi faktoringowe. Polski Związek Faktorów uważa, że krajowy rynek wchodzi w fazę dojrzałości i zbliża się do skali odpowiadającej wielkości gospodarki. W 2014 r. wartość obrotów wyniosła ok. 143 mld zł i było to ponad dziesięciokrotnie więcej niż w 2005 r. (14,1 mld zł). Szybko rośnie liczba klientów (w 2014 r. było ich 6,3 tys.) i dłużników (127,2 tys.). W 2014 r. sfinansowano faktoringiem prawie 5,5 mln faktur.

Kto korzysta z faktoringu jako źródła finansowania? Najczęściej branża spożywcza i budowlana, firmy, którym zależy na utrzymaniu dużych kontraktów opartych o odroczone terminy płatności.