Dziś temat szczególnie nam bliski ze względu na najnowsze „dziecko” Bensari Software – aplikację Finansea. Na temat zalet rozwiązań typu cloud computing napisaliśmy już sporo, warto zrobić podsumowanie i wskazać cechy, które są szczególnie ważne z punktu widzenia potrzeb naszych klientów – małych i średnich firm, które chcą zarządzać należnościami systemowo.

Dystrybucja oprogramowania z wykorzystaniem chmury obliczeniowej, czyli w modelu SaaS, to naturalna droga rozwoju branży IT. Co zatem trafia do chmury? Raport „2015 Cloud Security Report” przygotowany przez firmę Bitglass wskazuje główne usługi wdrażane w tym modelu:

 • aplikacje webowe – 43%
 • aplikacje do komunikacji i współpracy – 39%
 • aplikacje sprzedażowe i marketingowe – 30%
 • aplikacje IT – 26%
 • testy i development – 24%
 • disaster recovery, przestrzeń dyskowa i archiwizacja – 23%
 • HR – 22%
 • business intelligence i analityka – 20%
 • blogi i inne formy treści – 18%
 • niestandardowe aplikacje biznesowe – 18%
 • finanse i księgowość – 18%

Na pierwszym miejscu uplasowały się aplikacje webowe, czyli na przykład nasza Finansea. Dlaczego? Ponieważ przeniesienie niewielkich aplikacji do chmury jest najłatwiejsze i najkorzystniejsze. Może stanowić formę testu dla firm, które, szukając sposobu na rozwój i ograniczenie kosztów działań związanych z IT, poznają dopiero możliwości, jakie daje chmura i na próbę przenoszą tam niewielki fragment swoich zasobów. Po co? By sprawdzić nowy model działania i przekonać się na własnej skórze, jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z takim wdrożeniem.

Wróćmy zatem do raportu Bitglass i przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z chmury:

 • elastyczność i skalowalność – 51%
 • większa dostępność – 50%
 • redukcja kosztów – 48%
 • zapewniona ciągłość działania – 46%
 • zwinność – 45%
 • większa efektywność – 41%
 • przeniesienie wydatków z CAPEX (zakup) na OPEX (abonament) – 38%
 • przyśpieszone wdrożenie i obsługa administracyjna – 38%
 • większa produktywność – 31%
 • większy zasięg geograficzny – 28%
 • skrócony czas wejścia na rynek – 28%
 • mniejszy stopień skomplikowania – 27%
 • większa wydajność – 27%
 • większe bezpieczeństwo – 22%

Każda z tych cech przemawia za tym, że rozwiązania chmurowe są doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, które zyskują dostęp do nowoczesnych narzędzi informatycznych, bez konieczności inwestowania w sprzęt, rozbudowane systemy informatyczne, ani w specjalistyczne (czyli drogie) kompetencje niezbędne do utrzymania tych rozwiązań. Firmy decydujące się na korzystanie z oprogramowania w chmurze, czyli w modelu SaaS, płacą tylko za ich użytkowanie.

A co hamuje rozwój chmury? Według raportu Bitglass przede wszystkim:

 • obawy o bezpieczeństwo – 45%
 • ryzyko utraty lub wypływu danych – 41%
 • utrata kontroli – 31%
 • aspekty prawne i regulacyjne – 29%
 • integracja z obecnym środowiskiem IT – 29%
 • brak dojrzałości modelu usługowego chmury – 21%
 • wewnętrzny opór i bezwładność – 19%
 • brak transparentności dostawcy – 19%
 • strach przez ograniczeniem się do jednego dostawcy – 19%
 • brak zasobów i ekspertyz – 16%
 • koszty /brak ROI – 14%
 • skomplikowane zarządzanie – 13%
 • wydajność aplikacji w chmurze – 13%
 • dostępność – 9%
 • brak wsparcia dostawców chmury – 8%

Z czego wynikają te obawy i niechęć do chmury? Z braku informacji. Potrzeby informacyjne dotyczące rozwiązań chmurowych są ogromne, firmy obawiają się przenoszenia swoich zasobów, nowy model dystrybucji oprogramowania jest dla nich niejasny, a czasami jest to po prostu strach przed tym, co nowe.

Wróćmy jednak do zarządzania należnościami. Aplikacja webowa Finansea ma jeden cel: uporządkować proces monitoringu i windykacji i sprawić, że odzyskiwanie należności jest proste i skuteczne. Zarządzanie procesowe, definiowanie i modyfikacja procedur, integracja z programem księgowo-finansowym, KRD oraz EPU, narzędzia do generowania pism masowych i raportowania – to wszystko dostępne z poziomu przeglądarki internetowej, o każdej porze i w każdym miejscu – to decyduje o sprawnej i nowoczesnej windykacji w małej i średniej firmie.

Na koniec kilka słów o tym, kto według nas powinien być głównym inicjatorem wdrażania narzędzi informatycznych do zarządzania należnościami. Właściciel firmy, dyrektor finansowy i sam dział windykacji, czyli wszyscy zaangażowani w ten proces. Dlaczego? Ponieważ od tego, jak przebiega spływ należności w firmie zależy jej płynność finansowa, a to przekłada się na sytuację we wszystkich obszarach jej działalności.

Naszą tezę potwierdzają prognozy firmy analitycznej IDC, według których na świecie do końca 2016 r. to właśnie działy biznesowe, nie działy IT, będą bezpośrednio zaangażowane w ponad 80% nowych inicjatyw informatycznych.